Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2012

14:30
5408 f156 500
Reposted byfleurrebelleiwantyoursmileautunnoSchuyler
13:36
4289 fbf4
Reposted byzouzaxagnes1WhiskerMrr
13:35
8698 4e92
Reposted fromvoty voty
13:35
8716 5952
Reposted fromvoty voty
13:35
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viavoty voty
13:35
1413 3abc
Reposted frompatrisz patrisz viavoty voty
13:28
4231 9ca2
true ♥
13:27
4229 894a
13:25
4215 66e4 500
Reposted bytuki00 tuki00

November 04 2012

16:48
2032 1425 500
Reposted byspis-rzeczy-ulubionychTylkoTwojaxsylwiawiktoriaaunhappysdullworldtarczynuska12115Edgi
16:47
2023 1c73 500
Reposted bymadikawickednancy

November 03 2012

18:55
Udane związki nie powstają ot tak...
to wymaga czasu, chęci, cierpliwości i dwoje ludzi, którzy naprawdę chcą być razem...
Reposted bylovemyself lovemyself
18:49
Niektóre piosenki bolą tak mocno, że słuchając ich, chce się płakać.
Reposted fromwhateveer whateveer viaszalony-virus szalony-virus
18:33
Play fullscreen
"I wanted you more
I guess I wanted you more..."
18:28
2704 6988 500
Reposted bydepressionsucks depressionsucks
18:28
2698 b509
Reposted byzupkaaa zupkaaa

October 16 2012

16:03
Reposted fromfourstrings fourstrings
16:02
kiedy patrzę na to jak jest, już nie przechodzą mnie dreszcze, już nie brakuje mi powietrza, już nie wołam jeszcze...
— happysad
Reposted fromdotknij dotknij
16:01
podobno czas leczy rany
— ale blizny pozostają
Reposted fromohwowlovely3 ohwowlovely3
16:00
3906 cfe0 500
Reposted bycarduelislosiektastewordsblondine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl